Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για τον Μαθητή Του...

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ


ΑΣΚΗΣΗ:ΚΛΙΚ

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

Δυνατοί λέγονταν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων κτημάτων, οι
γαιοκτήμονες . Θεωρούνταν επικίνδυνοι γιατί : 

 1.  ασκούσαν ουσιαστική εξουσία στην περιοχή τους
 2.   είχαν συγκροτήσει ιδιωτικό στρατό 

Ήταν επικίνδυνοι για :

 •  την ενότητα του κράτους,
 •  για τη μικρή ιδιοκτησία 
Από την εποχή του Ιουστινιανού δημιουργούσαν προβλήματα στο Βυζαντινό κράτος.

  Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες πήραν μέτρα κατά των δυνατών θεσπίζοντας νόμους για την προστασία των φτωχών από τις αρπακτικές διαθέσεις των δυνατών, γιατί η αύξηση της δύναμής τους ήταν απειλή για την ίδια την αυτοκρατορία . 

Το "Αλληλέγγυο" του Βασιλείου του Β ' όριζε ότι οι πλούσιοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν το φόρο των ταπεινών δηλ. των φτωχών που δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ-ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

                      Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός) (1056-1057)


                                               Θεοδώρα(1054-1056)

                    Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος(1042-1054)


                                                 Θεοδώρα (1042)

                          Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης(1041-1042)

                  Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών (1034-1041)

                                             Ρωμανός Γ΄ Αργυρός (1028-1034)

                                                         Ζωή Α'(1028-1042)

                                           Κωνσταντίνος Η'(1025-1028)

                                                       Βασίλειος Β΄(976-1025)


                        Ιωάννης Α΄ Τσιμισκής σε συνάντηση με τους Ρώσους(969-976)

                                                  Νικηφόρος Β΄ Φωκάς(963-969)

                                        Ρωμανός Β΄(Ο θάνατός του)(959-963)
                                       Ρωμανός Α΄ Λεκαπήνος

Κωνσταντίνος Ζ' (ο Πορφυρογέννητος), (912-959) - Συμβασιλεύς με τον Ρωμανό Α' (τον Λεκαπηνό), (920-944)
Αλέξανδρος (συναυτοκράτορας με το Λέοντα ΣΤ' το Σοφό) (879-912) Αυτοκράτορας (912-913)

                                    Βασίλειος Α' και ο γιος του Λέων ΣΤ' ο Σοφός
 • Βασίλειος Α' (ο Μακεδών), (867-886)
 • Λέων ΣΤ' (ο Σοφός ή Φιλόσοφος), (886-912)

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ

                                         Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟ 867 μ.Χ.
 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Β' ΤΟ 1025

Αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία(867-1057) διάρκεια 190 έτη.

Ιδρυτής και γενάρχης ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Α'

 • Βασίλειος Α' (ο Μακεδών), (867-886)
 • Λέων ΣΤ' (ο Σοφός ή Φιλόσοφος), (886-912)
 • Αλέξανδρος (συναυτοκράτορας) (879-912) Αυτοκράτορας (912-913)
 • Κωνσταντίνος Ζ' (ο Πορφυρογέννητος), (912-959) - Συμβασιλεύς με το Ρωμανό Α' (τον Λεκαπηνό), (920-944)
 • Ρωμανός Β' (ο Νεότερος), (959-963)
 • Νικηφόρος Β' (ο Φωκάς), (963-969)
 • Ιωάννης Α' (ο Τσιμισκής) (969-976)
 • Βασίλειος Β' (ο Βουλγαροκτόνος), (976-1025)
 • Κωνσταντίνος Η' (συμβασιλεύς) (976-1025), Αυτοκράτορας (1025-28)
 • Ζωή Α' (συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της Ρωμανό Γ' Μιχαήλ Δ' και το Μιχαήλ Ε'(ανηψιό του Μιχαήλ Δ'), (1028-1042)
 • Ρωμανός Γ' (ο Αργυρός), (1028-1034)
 • Μιχαήλ Δ' (ο Παφλαγών), (1034-1041)
 • Μιχαήλ Ε' (ο Καλαφάτης), (1041-1042)
 • Ζωή Α' Αυτοκράτειρα (1042)
 • Θεοδώρα συναυτοκράτειρα (1042)
 • Κωνσταντίνος Θ' (ο Μονομάχος) (3ος σύζυγος της Ζωής), (1042-1054)
 • Θεοδώρα Αυτοκράτειρα (1054-1056)
 • Μιχαήλ ΣΤ' (ο Στρατιωτικός)- ορισθείς διάδοχος του Θρόνου από τη Θεοδώρα (1056-1057)

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

                                      


Οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός.

Αναδείχθηκαν οι περισσότεροι σημαντικοί εκκλησιαστικοί πατέρες και άγιοι. Η σοφία και η δράση τους έδωσε σ' αυτούς τον τίτλο των μεγίστων φωστήρων, όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους: «Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητος...».

Και οι τρεις έδειξαν υποδειγματική προσήλωση στη χριστιανική θρησκεία κι η ζωή τους ήταν γεμάτη από τους αγώνες τους γι' αυτή. Τα συγγράμματά τους, αλλά και η προφορική τους διδασκαλία έδωσαν δόξα και αίγλη στη χριστιανική παιδεία.

Γαλουχημένοι με τα βαθιά νοήματα της θρησκείας και άριστοι γνώστες της αρχαίας ελληνικής σοφίας, συνδυάζουν τις γνώσεις τους αυτές και προσφέρουν τις πρώτες βάσεις στη διαμόρφωση της ελληνοχριστιανικής παιδείας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Για τη μεγάλη προσφορά τους στα γράμματα ανακηρύχτηκαν άγιοι προστάτες των γραμμάτων, των μαθητών και γενικά της σπουδάζουσας νεολαίας.

Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του ια' αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους. Κι επειδή είναι και προστάτες των γραμμάτων, καθιερώθηκε αυτή η γιορτή να είναι και γιορτή των γραμμάτων και της ελληνοχριστιανικής παιδείας. Η καθιέρωση αυτή έγινε μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και από το 1842 η γιορτή καθιερώθηκε ως εκπαιδευτική από τη σύγκλητο του πανεπιστήμιου Αθηνών. Η γιορτή αυτή επεκτάθηκε και στα γυμνάσια και στα δημοτικά σχολεία που την ημέρα αυτή αργούν και οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και τελετές στη μνήμη των Αγίων.

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (ΚΛΙΚ σε κάθε όνομα)

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

Η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας


Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας(γρήγορο διαδίκτυο) αυξάνεται στην Ελλάδα με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, συνεχίζει όμως να υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου στην ΕΕ, δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Το 2008 η διείσδυση της ευρυζωνικότητας παρουσίασε αύξηση κατά 4,3% και ανήλθε έτσι στο 13,4% του γενικού πληθυσμού. Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων (κυρίως DSL) έφτασε το Δεκέμβριο τις 1.506.614, συγκριτικά με 1.311.221 το 2007.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΤΤ, η Ελλάδα «συνεχίζει να είναι μεταξύ των 5-6 κρατών-μελών [της ΕΕ] με την μεγαλύτερη [ετήσια] αύξηση σε ευρυζωνική διείσδυση».

Παρουσιάζει όμως «μικρή μόνο μείωση της απόστασης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Είναι μάλιστα «απίθανο» να επιτύχει περαιτέρω βελτίωση το 2009, δεδομένου ότι η απόσταση που τη χωρίζει από την αμέσως προηγούμενη χώρα, την Ουγγαρία, ήταν εξαιρετικά υψηλή τον Ιούνιο του 2008 (4,5 ποσοστιαίες μονάδες).

Η ΕΕΤΤ καλεί την Πολιτεία να υλοποιήσει δράσεις προκειμένου να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα από την υπόλοιπη Ευρώπη.

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ

Το "Επαρχιακό Βιβλίο" του Λέοντος του Σοφού  μας βοηθάει να κατανοήσουμε την οργάνωση της βυζαντινής βιοτεχνίας. Κάθε κλάδος της βιοτεχνίας σχημάτιζε συντεχνία η οποία είχε το μονοπώλιο και βρισκόταν σε αυστηρό κρατικό έλεγχο, ο οποίος καθόριζε τα κέρδη, τους περιορισμούς στις εξαγωγές, επιτηρούσε τα μέλη των συντεχνιών, τις εγκαταστάσεις κλπ. Το σύστημα αυτό βέβαια εξασφάλιζε την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, απέκλειε τους μεσίτες καί την αισχροκέρδεια αλλά ταυτόχρονα εμπόδιζε την πρόοδο και έτρεφε τη διαφθορά των κρατικών υπαλλήλων. Οι εργάτες δεν ήταν δυνατό να απολυθούν παρά μόνο με πολύ μεγάλες δυσκολίες, και αν κανένας ήταν άνεργος, τον έβαζαν να εργαστεί σε κάποια εργασία κοινής ωφέλειας, γιατί όπως έγραψε ο Λέων ο Ίσαυρος στην Εκλογή,οκνηρία οδηγεί στο έγκλημα και κάθε πλεόνασμα από την εργασία των άλλων πρέπει να δύνεται στους αδυνάτους.Το "Επαρχιακό Βιβλίο" το αντέγραψαν οι Τούρκοι σουλτάνοι, αλλά και Δυτικοί ηγέτες του Μεσαίωνα.

XAΡΤΕΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

925 μ.Χ.
                                                              1040 μ.Χ.ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ


Ερωτήσεις:

 1. Πώς οι αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας αντιμετώπισαν με επιτυχία τα εξωτερικά θέματα;
 2. Ποια φροντίδα έδειξαν για την εσωτερική οργάνωσή του και την καλή λειτουργία του κράτους;
 3. Με ποιο τρόπο συνέχισαν να προστατεύουν τους μικροϊδιοκτήτες και τους ελεύθερους γεωργούς από τους δυνατούς;
 4. Γιατί αυτή η περίοδος ονομάστηκε "χρυσή εποχή του Βυζαντίου";
Το σταυρόλεξο του μαθήματος: ΚΛΙΚ

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

H ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΣΕ 5'


ΚΛΙΚ

Τρεις πλανήτες για τους Έλληνες!


Σχεδόν τρεις πλανήτες χρειαζόμαστε οι Έλληνες για να διατηρήσουμε το σημερινό τρόπο ζωής μας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει, μεταξύ άλλων, η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2008» της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF που μετρά τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής στα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης «Ζωντανός Πλανήτης 2008», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 11η χειρότερη θέση ανάμεσα στις 148 χώρες που εξετάστηκαν όσον αφορά το οικολογικό της αποτύπωμα, έχοντας χειροτερέψει τη θέση της σε σχέση με το 2006 (τότε καταλάμβανε τη 17η θέση).

Ο μέσος Έλληνας πολίτης χρειάζεται 59 στρέμματα βιολογικά παραγωγικής έκτασης (γη και νερό) για να καλύψει τις ανάγκες του. Ταυτόχρονα, το εθνικό μας οικολογικό αποτύπωμα είναι υπερδιπλάσιο από τον ήδη ανησυχητικό παγκόσμιο μέσο όρο (27 στρέμματα ανά κάτοικο) και σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από τις δυνατότητες του πλανήτη (21 στρέμματα ανά κάτοικο). To γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεγάλο "ενεργειακό μας αποτύπωμα", δηλαδή στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μας σε ενέργεια (ετήσια αύξηση 2,4% (1990-2004) - πολύ υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο).

Ιδιαίτερα δυσμενής είναι η θέση της χώρας μας και όσον αφορά την κατανάλωση νερού. Με μέση ετήσια κατανάλωση 2.389 κυβικών μέτρων ανά κάτοικο, έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο "υδατικό αποτύπωμα" μετά τις ΗΠΑ και διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (1.243 κυβικά μέτρα / έτος / κάτοικο). To μεγάλο υδατικό μας αποτύπωμα αποδίδεται στην αυξημένη χρήση νερού για τη γεωργία (87%), στις απώλειες που παρουσιάζει το απαρχαιωμένο αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο της χώρας, αλλά και στη συνολική κακοδιαχείριση των υδάτινων πόρων.

"Ο τρόπος ζωής μας στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το οικολογικό μας όριο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη στρεβλή νοοτροπία μας που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον ως ανεξάντλητη πηγή πόρων", δηλώνει ο Διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας. «Ταυτόχρονα, η υπερκατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την εμμονή της Πολιτείας σε «βρώμικες» πηγές, όπως ο λιγνίτης, ενισχύουν διαρκώς τη δυσμενή θέση της χώρας μας», συνεχίζει ο κ. Καραβέλλας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση του WWF καταδεικνύει ότι το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας έχει διπλασιαστεί από το 1961, ξεπερνώντας την ικανότητα αναγέννησης του πλανήτη κατά 30% περίπου. 

Μάλιστα, τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της γης ζουν σε χώρες που είναι «οικολογικοί οφειλέτες», δηλαδή η εθνική τους κατανάλωση ξεπερνά τη βιολογική φέρουσα ικανότητα της χώρας. 


Τις χειρότερες επιδόσεις καταγράφουν οι ΗΠΑ και η Κίνα, καθώς καταναλώνουν η κάθε μία σχεδόν το 21% της βιολογικής ικανότητας της γης. Η αύξηση αυτή του παγκόσμιου αποτυπώματος οφείλεται κυρίως στις εκπομπές αερίων από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης που μετρά την παγκόσμια βιοποικιλότητα έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30% το διάστημα 1970-2005, με τους πληθυσμούς των χερσαίων ειδών να παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 33%, των ειδών γλυκού νερού 35%, των πουλιών 20% και των θηλαστικών 19%. Οι τραγικές απώλειες στην παγκόσμια βιοποικιλότητα οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αποψίλωση και την αλλαγή χρήσης γης στους τροπικούς, στην επίδραση των φραγμάτων και των εκτροπών ποταμών, στη μόλυνση και την υπεραλίευση των θαλασσών και φυσικά στην κλιματική αλλαγή.

Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης» δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια συγκεντρώνοντας στοιχεία από σχεδόν 150 χώρες του πλανήτη. Η έκθεση του 2008 συνδυάζει τρεις δείκτες «υγείας» της Γης.

Ο πρώτος δείκτης, ο δείκτης Ζωντανού Πλανήτη (Living Planet Index of Global Biodiversity), εκτιμά την κατάσταση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, βασισμένος σε τάσεις για περισσότερους από 5000 πληθυσμούς 1686 σπονδυλωτών ειδών σε ολόκληρο τον κόσμο (θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια, ψάρια).

Ο δεύτερος δείκτης, το Οικολογικό Αποτύπωμα (Ecological Footprint), μετρά τις απαιτήσεις της ανθρωπότητας στη βιόσφαιρα, δηλαδή την έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των καθημερινών ανθρώπινων αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων ανά άτομο και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων του. Το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας τριπλασιάστηκε μεταξύ των ετών 1961 και 2003.

Ο τρίτος δείκτης, το Υδατικό Αποτύπωμα (Water Footprint), αναφέρεται στο συνολικό όγκο νερού που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για να παράγει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνει η ανθρωπότητα. Ο μέσος κάτοικος αυτού του πλανήτη καταναλώνει ετησίως 1.243 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με το νερό μιας πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων.

Δείτε  χάρτη με το οικολογικό αποτύπωμα ανά χώρα:ΚΛΙΚ

Δες τι θυμάσαι(κατάλαβες):ΚΛΙΚ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΩ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

Σανγκάη,Κίνα:Διαμερίσματα  που διαμένουν εκατοντάδες κάτοικοι της Σανγκάης, πολλοί από τους οποίους ζουν με χαμηλό εισόδημα. Χτισμένα γύρω από μια αυλή τα κτίρια αυτά ήταν το χαρακτηριστικό της Σανγκάης μέχρι πριν λίγα χρόνια αλλά τώρα είναι λίγα σε αριθμό.

 
Shanghai, China: Δείτε στο χάρτη,ΚΛΙΚ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΚΛΙΚ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Λωρίδα της Γάζας: Τα παιδιά περνούν τη νύχτα έξω από το σπίτι τους που καταστράφηκε...


Άσκηση 1 (βιβλίο): ΚΛΙΚ