Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για τον Μαθητή Του...

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Το πρώτο ιστολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη σχολική αίθουσα

Δυστυχώς υπάρχε(μόνιμο) πρόβλημα με αρκετούς συνδέσμους. λόγω προβλήματος στην υπηρεσία φιλοξενίας.