Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Εισαγωγή:Διαδραστική κατανόηση,ΚΛΙΚ


Κατανόηση-Παιχνίδι:ΚΛΙΚ


Περισσότερη άσκηση:ΚΛΙΚ


Σοκολάτα: 2/6 και 3/9
Ισοδύναμα κλάσματα είναι τα κλάσματα που εμφανίζoνται διαφορετικά αλλά δείχνουν ακριβώς το ίδιο ποσό.1.

2.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή

διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό.Ας λέμε:Αυτό που θα κάνω στον αριθμητή πρέπει να το κάνω και στον παρονομαστή.÷ 3

÷ 6

   
18
 =
6
 =
1
36
12
2
   

÷ 3

÷ 6

Μπορούν να δημιουργηθούν ισοδύναμα κλάσματα από τη διαίρεση του αριθμητή και παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό. Αυτό ονομάζεται απλοποίηση.Παιχνίδι-Άσκηση:KΛΙΚ

Μερικές φορές τα κλάσματα θα απλοποιηθούν περισσότερες από μία φορές. 

Όταν φτάσουμε στο μικρότερο κλάσμα τότε αυτό το λέμε ανάγωγο.


Tι μάθαμε;
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:ΚΛΙΚ