Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ανοιχτή Τάξη

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Δάσκαλος Κ. - Σύντομα- Πρόκληση

Προκαλώ την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας να δώσει τη δυνατότητα στο Δάσκαλο Κ. να υλοποιήσει το δικό του πρόγραμμα επιμόρφωσης και να αξιολογηθεί απέναντι σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα  που θα υλοποιηθούν.
Δηλώνω με βεβαιότητα ότι θα επιτύχω τα καλύτερα αποτελέσματα!
Σημείωση:Εκατομμύρια κοινοτικά ευρώ θα χαθούν άσκοπα...

Δάσκαλος Κ. - Σύντομα - Έγκλημα

Θεωρώ εκπαιδευτική εγκληματική πράξη  τη δημιουργία εργαστηρίων πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία !
Για ποιο λόγο; 
Ευνοεί την κατασπατάληση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια των νέων ολοήμερων σχολείων;
Στυγνή εγκληματική πράξη χαρακτηρίζω και την καθιέρωση μαθήματος πληροφορικής!