Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Το πρώτο ιστολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη σχολική αίθουσα

Δυστυχώς υπάρχε(μόνιμο) πρόβλημα με αρκετούς συνδέσμους. λόγω προβλήματος στην υπηρεσία φιλοξενίας.