Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Ανοιχτή Τάξη 2011-2012- Posted from my iPad 2

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Καλοκαίρι!


- Posted from my iPad 2