Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Το iPad με περιεχόμενο...Στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΞΗ...

  Γλώσσα - Ιστορία - Φυσική και ΜαθηματικάMulti - touce iBooks