Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΞΗ! Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ!

  • Η "Ανοιχτή Τάξη" δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να παρακολουθούν σε τριμηνιαία βάση τη διδακτική διαδικασία 
  • Δημιουργείται ανοιχτός και δημόσιος διαδικτυακός τόπος  ελεύθερης μαρτυρίας των γονέων για την επίδραση της "Ανοιχτής Τάξης" στα παιδιά τους
  • Υλοποιείται με απόλυτη πληρότητα η ψηφιακή τάξη
  • Η "Ανοιχτή Τάξη" μετασχηματίζεται σε κύτταρο κοινωνικής αλλαγής με τη δυναμική που μπορεί να αποχτήσει το τρίπτυχο:ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΜΑΘΗΤΗΣ
  • Η "Ανοιχτή Τάξη" καταδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο του ΔΑΣΚΑΛΟΥ  στη χάραξη της εκπαιδευτικής στρατηγικής 
  • Προσεγγίζεται με καινοτόμο τρόπο η "Δια Βίου Εκπαίδευση" με τη δημιουργία "Ανοιχτής Τάξης Γονέων"
  • Η "Ανοιχτή Τάξη" με σειρά επιθετικών και νεωτεριστικών μεθόδων-πρωτοβουλιών θα αναδείξει ως κυρίαρχες αξίες την Παιδεία και τον Πολιτισμό
  • Συνεχίζεται...
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ(ΣΚΟΥΦΑ 43)


Δάσκαλος Κ.
Ανοιχτή Τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: