Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Τέλεια και ατελής διαίρεση-Αφόρμηση(δείγμα προσέγγισης)

Ένας αριθμός μπορεί να διαιρέσει ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσιά του.
Τα πολλαπλάσια ενός αριθμού (π.χ.του 5) είναι τα γινόμενα που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του με οποιονδήποτε ακέραιο αριθμό (π.χ. 4 χ 5 = 20, 8x5 = 40, 10x5 = 50...).
Ασκούμαι στα πολλαπλάσια 


Υπολογίζουμε:
(Χρησιμοποιούμε διαφορετικά χρώματα για τα πολλαπλάσια και τις πιθανές λύσεις)
Λύνουμε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: