Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Αιτίες και αφορμές του πολέμου - (Δείγμα από την Ανοιχτή Τάξη)

Αφόρμηση

Αιτίες

Αφορμή
Εμφύλιος πόλεμος

Άσκηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: