Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ EMAIL

Συμπληρώνω τα κενά με –αι ή με –ε :

α. Μη γράφετ στον πίνακα την ορθογραφία σας.

β. Εκλέγετ ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

γ. Να αγοράζετ ό,τι χρειάζεται η τάξη σας και να τακτοποιείτ την συνδρομή σας.

δ. Κάθετ και διαβάζει ώρες ολόκληρες.

ε. Απαγορεύετ η είσοδος σε μικρά παιδιά.

στ. Η ιστορία διδάσκετ στα παιδιά.

ζ. Να βάφετ τα σπίτια σας.

η. Το μπάσκετ παίζετ γρήγορα, όχι όπως παίζετ εσείς τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: