Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2007
Η Πλαστική της Αρχαϊκής εποχής σηματοδοτείται από την εμφάνιση του Κούρου και της Κόρης, που προέρχονται κυρίως από τάφους ή Ιερά. Ο Κούρος συνδέεται με τον Απόλλωνα. Είναι σχεδόν γυμνός, με το δεξί πόδι μπροστά, τα χέρια κολλημένα στα πλευρά, το πρόσωπο ήρεμο και αυστηρό. Η Κόρη έχει όμορφο χτένισμα, σεμνή στάση και συνήθως με το ένα χέρι προσφέρει δώρα στους Θεούς με το χαρακτηριστικό "αρχαϊκό μειδίαμα". Η Πλαστική αυτής της εποχής είχε πολλούς σκοπούς: τιμούσε τους νεκρούς με επιτύμβιες στήλες, που αργότερα είχαν λαξευμένη κορυφή ή με πένθιμα ανάγλυφα. Υπάρχουν αγάλματα αθλητών, ατόμων και Θεών. Αρχικά τα αγάλματα ήταν ξύλινα, αργότερα καλύπτονταν με πολύτιμα υλικά. Στην Αρχαϊκή εποχή οι μορφές ήταν συχνά ζωγραφισμένες, αλλά αργότερα το δέρμα των γυναικών αφήνεται στο χλωμό χρώμα του μαρμάρου. Προς το τέλος της περιόδου, η ακαμψία άρχισε να υποχωρεί και έδωσε τη θέση της στην κίνηση.


Σημείωση: Oι κούροι και οι κόρες έχουν ένα μικρό χαμόγελο πάνω στα χείλη τους,που τους συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της αρχα'ι'κής εποχής.(αρχα'ι'κό μειδίαμα)
Δεν υπάρχουν σχόλια: