Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Αναφορικές προτάσεις


Οι αναφορικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που αρχίζουν με τις αναφορικές αντωνυμίες( όποιος, ο οποίος, όσος, ό,τι, που) ή με τα αναφορικά επιρρήματα( όπου, που, όπως, πως, όσο, καθώς, σαν)

Οι προτάσεις προσδιορίζουν κάποιο όρο της ανεξάρτητης πρότασης.
Οι αναφορικές προτάσεις άλλοτε χωρίζονται με κόμμα από την ανεξάρτητη πρότασηκαι άλλοτε όχι.

  • Αναφορικές προσδιοριστικές προτάσεις
Όταν η αναφορική πρόταση αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στον όρο που προσδιορίζει-θεωρείται απαραίτητη για τη συμπλήρωση του νοήματος-δε βάζουμε κόμμα.
Π.χ.Το υλικό που κατασκευάζονται οι στολές των πυροσβεστών έχει υποστεί ειδική αντιπυρική επεξεργασία.
  • Αναφορικές προσθετικές ή μη προσδιοριστικές προτάσεις
Όταν η αναφορική πρόταση δεν αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στον όρο που προσδιορίζει-δε θεωρείται απαραίτητη για τη συμπλήρωση του νοήματος-βάζουμε κόμμα.
Π.χ. Η βροχή,που έπεφτε όλη μέρα, είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: