Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Δάσκαλος Κ. - Διδασκαλία 24/7http://www.daskalosk.gr/edu/file.php/1/_2_.jpg
Η ευέλικτη τάξη στις 13/09/2010 αλλάζει!


Η ψηφιακή τάξη που πρώτη:


  • διδάσκει 24/7 ώρες
  • ελέγχεται από μικροσυσκευή
  • έχει καθημερινή συνεχόμενη "ζωντανή" αλληλεπιδραστικότητα με τους μαθητές
  • αποτελεί το αποκλειστικό μέσο διδασκαλίας εντός κι εκτός σχολικής αίθουσας
  • περιέχει όσα διδάσκεται ο μαθητής στην αίθουσα με την ίδια σειρά και μέθοδο
  • ο μαθητής έχει στη διάθεσή του ολόκληρη τη διδασκαλία της χρονιάς
Ευέλικτη Τάξη
Πρώτη,επειδή πραγματικά υλοποιείται