Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Πνευματική άνθηση στο ελεύθερο ελληνικό κράτος (4) - Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Φωτογραφίες εποχής με παιδιά σε σχολεία και των δασκάλων τους. Ο αφηγητής αναφέρεται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Αναφέρεται στους συντάκτες του πρώτου αναγνωστικού για την Πρώτη Δημοτικού με τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» στη δημοτική γλώσσα (έχει οριστεί γλώσσα των αναγνωστικών από το 1917) των: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (μαζί με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ είναι και μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας), ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ και ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς και του ζωγράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΕΑ που το εικονογράφησε. Πλάνα από την εικονογράφηση του αναγνωστικού.