Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Μετρώ και λογαριάζω βάρη (1)

Το βάρος μπορώ να το γράψω με πολλούς τρόπους: π.χ. τρία κιλά και 200 γραμμάρια=3.200 γραμμ.=3κ.200γραμμ.=3,2κ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ