Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα (4)

Παρατηρώ τους χάρτες και βρίσκω τις αλλαγές που σημειώθηκαν μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ