Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

άρθρο 1: "...θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών,..."άρθρο 2: "...χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας ...ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης


άρθρο 3: "Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά... πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού
άρθρα 5 & 18: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη... σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι γονείς... και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του

άρθρο 6: "...κάθε παιδί έχει το έμφυτο δικαίωμα στη ζωή ...την επιβίωση και την ανάπτυξη


άρθρα 7 & 8: "Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του... και έχει το δικαίωμα ... σε όνομα ... εθνικότητα ... τη διατήρηση της ταυτότητάς του..."


άρθρα 9 & 10: "...ένα παιδί δεν πρέπει να χωρίζεται από τον ή τους γονείς του παρά τη θέλησή τους... πρέπει να ...επιτρέπεται να περνά εθνικά σύνορα... για επανένωση με την οικογένεια..."
άρθρα 12-14: "...το παιδί που έχει την ικανότητα να διαμορφώνει τις απόψεις του... έχει δικαίωμα να τις εκφράζει ... για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας."


άρθρο 16: "Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, ...ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του"

άρθρο 19: Τα παιδιά πρέπει να
προστατεύονται από "... τραυματισμό ή κακοποίηση... συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, ενώ είναι στην επιμέλεια των γονέων του... ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου
άρθρα 20 & 21: "Τα κράτη προβλέπουν εναλλακτική επιμέλεια... για κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον

άρθρο 22: "...ένα παιδί, τα οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας ...να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας

άρθρο 23: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους ...και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή
άρθρο 24: "...αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας ...να αγωνιστούν κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής ...με την παροχή θρεπτικών τροφών και καθαρού πόσιμου νερούΔεν υπάρχουν σχόλια: