Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για τον Μαθητή Του...

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΧΑΗΛ Η', ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

                          XAΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟ 1265 μ.Χ.


EΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.Πώς αντιμετώπιζαν την Πόλη οι Φράγκοι μετά τη λεηλασία της;Γιατί;
2.Τι ενέργειες έκανε ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ  Η' Παλαιολόγος για να ελευθερώσει την Πόλη; Με ποιους συνεργάστηκε;
3. Τελικά πώς ελευθερώθηκε η Κωνσταντινούπολη;
4.Με τη στέψη του, ως αυτοκράτορα, ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος κατόρθωσε να ανακτήσει κάποια κατακτημένα εδάφη; Μπορείς,παρατηρώντας τους χάρτες, να περιγράψεις τα εδάφη που περιλάμβανε το βυζαντινό κράτος;
5.Ποιες ήταν οι συνέπειες των πενήντα επτά χρόνων διακυβέρνησης της Πόλης από τους Λατίνους κατακτητές;
6.Με την ανάκτηση της Πόλης επιλύθηκαν τα προβλήματα; 


Δεν υπάρχουν σχόλια: