Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


Ενεργητική-Παθητική διάθεση(κλικ):

Ενεργητική-Παθητική σύνταξη


  • Η πρόταση στην ενεργητική σύνταξη μιλάει για κάποιον που κάνει κάτι. 'Εχει τη μορφή Υ-Ρ-Α
Υ Ρ Α
Ο μαθητής λύνει την άσκηση.

  • Η πρόταση στην παθητική σύνταξη μιλάει για κάποιον που παθαίνει κάτι από κάποιον.
Έχει τη μορφή Υ-Ρ-Ποιητικό Αίτιο

Υ Ρ Π. Αίτιο
Η άσκηση λύνεται από το μαθητή.

Το ποιητικό αίτιο αποτελείται από την πρόθεση από και ένα όνομα σε πτώση αιτιατική, που φανερώνει την αιτία.

Πώς μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

  1. Το ρήμα της πρότασης από ενεργητικό γίνεται παθητικό(ενεργητική σε παθητική διάθεση)
  2. Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο του παθητικού ρήματος(σε ονομαστική πτώση)
  3. Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται ποιητικό αίτιο.
Πώς μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική

  1. Το ρήμα της πρότασης από παθητικό γίνεται ενεργητικό(παθητική σε ενεργητική διάθεση).
  2. Το ποιητικό αίτιο γίνεται (χωρίς την πρόθεση από) υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος (σε ονομαστική πτώση)
  3. Το υποκείμενο του παθητικού ρήματος γίνεται αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος (σε αιτιατική πτώση)


Ο διαιτητής διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.Ενεργητική σύνταξη
Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από το διαιτητή.Παθητική σύνταξη

ΤΕΣΤ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: