Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ-ΔΕΙΓΜΑ

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα (α) είναι το μισό της διαμέτρου, ενώ η διάμετρος (δ) είναι διπλάσια της ακτίνας.
Άρα:
α = δ:2
και
δ = 2·α
Ακτίνα και διάμετρος(διαδραστικό)


Αν  περιστρέψετε έναν κύκλο, ώστε να κάνει μια πλήρη στροφή, θα διανύσει ένα διάστημα ,το διάστημα αυτό είναι το μήκος του κύκλου ή η περίμετρός του.
Σε κάθε κύκλο το μήκος του (Κ) είναι 3,14 φορές μεγαλύτερο από τη διάμετρο του, ενώ, αντίστροφα, η διάμετρος του είναι 3,14 φορές μικρότερη από το μήκος του.
Ο αριθμός 3,14 συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα π.
Μήκος κύκλου = 3,14 · δ (διάμετρος)
Έτσι:
Κ = 3,14*δ
και
δ = Κ:3,14
Βίντεο και διαδραστικό(μήκος κύκλου-κατανόηση):
Σχεδιάζουμε τα τετράγωνα της ακτίναςΕφαρμογές βιβλίου

Aυτοέλεγχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: