Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Δάσκαλος Κ. - Σύντομα-Απάτη επιμόρφωσης(πενιχρά αποτελέσματα)

[Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ] 6/5/2010 Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' Επίπεδο)
Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης α' επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β' επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση...Δάσκαλος Κ.:  Πρόκειται περί επιμορφωτικής απάτης...Τόσα χρόνια "υλοποιείται" αποτελώντας την καλύτερη οδό απορρόφησης και κατασπατάλησης των κοινοτικών πόρων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: