Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

ΚΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΗΛΛΕΠΙΠΕΔΟ - ΔΕΙΓΜΑ
Ο κύβος είναι ένα γεωμετρικό στερεό σώμα με επίπεδες επιφάνειες που έχουν σχήμα τετραγώνου και λέγονται έδρες.
Αποτελείται από 6 ίσες έδρες που έχουν σχήμα τετραγώνου, 12 ακμές και 8 κορυφές

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ(CUBE=KYBΟΣ)
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι το γεωμετρικό στερεό που αποτελείται από 6 έδρες, με σχήμα ορθογωνίου, 12 ακμές και 8 κορυφές.
Τρεις διαστάσεις

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ(RECTANGULAR PRISM)
Κατέβασε και φτιάξε:

Παιχνίδι(Εντόπισε τα αναπτύγματα που σχηματίζουν κύβο):
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1
ΚΥΒΟΣ
Eπαράπλευρης=4 * α 2
Εολικής= 6 * α 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2:

Διαδραστικό(εμβαδόν ολικής επιφάνειας)

Επίσης:

Το   εμβαδόν  της   παράπλευρης   επιφάνειας ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  ισούται με το γινόμενο της περιμέτρου της βάσης του επί το ύψος του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.
 Δηλαδή:
 Επ = (περίμετρος βάσης) * (ύψος)
Εφαρμόζω:
Eπ= (0,6+1,3+0,6+1,3) * 0,3
=3,8 * 0,3
=1,14 τ.μ.

Φυσικά, για να βρούμε το ολικό εμβαδόν, πρέπει να προσθέσουμε και τα εμβαδά των δύο βάσεων.
Ε2β=2*(1,3*0,6)
=2*0,78
=1,56 τ.μ.

Το ολικό εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλλελεπιπέδου (Εολ) είναι το άθροισμα του εμβαδού της παράπλευρης επιφάνειας Επ και των εμβαδών Εβ των δύο βάσεων. 
Δηλαδή:  
 Εολ = Επ + 2Εβ

Εολ=1,14 +1,56=2,7 τ.μ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: