Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (1) - ΔΕΙΓΜΑ

0 κύλινδρος είναι ένα γεωμετρικό στερεό με μια καμπύλη επιφάνεια και δύο παράλληλες
βάσεις σε σχήμα κυκλικού δίσκου.
Το ανάπτυγμα του κυλίνδρου-Δημιουργήστε(κλικ στο ανάπτυγμα)
Εμβαδόν επιφάνειας κυλίνδρου
Ας θεωρήσουμε το ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου. Είναι φανερό ότι το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας του κυλίνδρου ισούται με το εμβαδόν του ορθογωνίου που σχηματίζεται, οπότε ισούται με το γινόμενο της περιμέτρου της βάσης επί το ύψος του κυλίνδρου.
Η περίμετρος της βάσης ισούται με το μήκος του κύκλου.
Δείτε(οπτικοποίηση:περίμετρος βάσης κυλίνδρου=μήκος κύκλου-εμβαδόν κυλίνδρου)
Εφαρμογές βιβλίου:

Αυτοέλεγχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: