Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ


επιχείρημα το : λόγος, ιδίως συλλογισμός, με τον οποίο κάποιος υποστηρίζει ή καταπολεμά ορισμένη άποψη: Εκθέτω / αναλύω τα επιχειρήματά μου. Έχω / φέρνω ένα ~. Πειστικό / ισχυρό / ακλόνητο / αδύνατο / αβάσιμο / σαθρό / διάτρητο ~. Στερούμαι επιχειρημάτων. Aναιρώ / ανατρέπω / αντικρούω τα επιχειρήματα κάποιου. Tα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί στην αγόρευσή του ο δικηγόρος / ο ρήτορας. Επιχειρήματα νομικής / ηθικής φύσεως. || (επέκτ.) για ενέργεια που γίνεται με στόχο να πείσει κπ.: Tα δάκρυα, αυτό το έσχατο ~ των γυναικών / των παιδιών.


επιχειρηματολογώ : χρησιμοποιώ επιχειρήματα: Διαπληκτίζονται αντί να επιχειρηματολογούν. Δεν επιχειρηματολογεί σε καθαρά επιστημονικό αλλά σε ιδεολογικό / κομματικό επίπεδο. ~ υπέρ κάποιου ή ~ για κπ. / για κτ., χρησιμοποιώ επιχειρήματα για να το(ν) υποστηρίξω.Επιχειρηματολογούσε υπέρ της χούντας, όταν όλος ο λαός αγωνιζόταν εναντίον της.

επιχειρηματολογία η : το σύνολο των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί κάποιος σε ορισμένη περίπτωση: H ~ του συνηγόρου σε μία δίκη / (του συγγραφέα) ενός άρθρου / μιας μπροσούρας. Πλούσια / φτωχή / αδύνατη ~. Προβάλλει / χρησιμοποιεί κάποιος μία ~. Στηρίζει την ~ του σε μια πλάνη.

ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΚΛΙΚ

Όταν εκφράζουμε τη γνώμη μας είναι απαραίτητο να επιχειρηματολογούμε.
Εκφράζουμε τα επιχειρήματά μας με αιτιολογικές προτάσεις που εισάγονται με το γιατί, το επειδή ή το διότι.

Για να συνθέσουμε ένα κείμενο με επιχειρήματα χρησιμοποιούμε:
  • ενεστώτα
  • αιτιολογικές προτάσεις
Επίσης, εκθέτουμε τα επιχειρήματά μας στη λογική τους σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: