Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Η ΠΙΕΣΗ(PRESSURE)

Η πίεση ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης της ασκούμενης δύναμης δια του μέτρου της επιφάνειας που εφαρμόζεται.


Πολλές φορές χρειάζεται να εξηγήσουμε ορισμένα φαινόμενα παραμόρφωσης σωμάτων χρησιμοποιώντας την έννοια της πίεσης.

Η πίεση (P) δημιουργείται όταν μια δύναμη ασκείται κάθετα πάνω σε μια επιφάνεια και εκφράζει το μέτρο της δύναμης (Force) ανά μονάδα επιφάνειας (Αrea)

P = F/A

Μονάδα μέτρησης της πίεσης είναι το 1Ν/m²(Nιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο), που ονομάζεται και 1 Pa (Πασκάλ)
1 Pa = 1 N / m 2


Η πίεση εξαρτάται από την επιφάνεια πάνω στην οποία δημιουργείται και τη δύναμη που ασκείται κάθετα σε αυτή την επιφάνεια.

Η πίεση αυξάνεται όσο μικρότερη είναι η επιφάνεια στην οποία ασκείται κάθετα η δύναμη.
Μια μεγάλη δύναμη μπορεί να δημιουργήσει μόνο μια μικρή πίεση αν ασκείται σε μια μεγάλη επιφάνεια. 
Επίσης, μια μικρή δύναμη μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη πίεση, εάν η επιφάνεια είναι μικρή.
Η πίεση εξαρτάται από δύο πράγματα:
  • τη Δύναμη (σε Νewton) και την

  • επιφάνεια που ασκείται (σε τετραγωνικά μέτρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: