Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

EIΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ


Ανάλογα με τις πλευρές του, ένα τρίγωνο κατατάσσεται σε ένα από τα εξής τρία είδη:

  • Σκαληνό, όταν οι τρεις πλευρές του είναι άνισες μεταξύ τους.

  • Ισόπλευρο, όταν όλες οι πλευρές του είναι ίσες μεταξύ τους.
Τότε έχουν και τις 3 γωνίες ίσες μεταξύ τους, που η καθεμιά είναι 60ο.  • Ισοσκελές, όταν δύο από τις πλευρές του είναι ίσες μεταξύ τους.

Τότε έχουν και 2 ίσες γωνίες, που είναι αυτές που σχηματίζουν οι ίσες πλευρές με την τρίτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: