Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ


ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ(ΑΓΓΛΙΚΑ):ΚΛΙΚ


triangle=τρίγωνο
Scalene = σκαληνό, Isosceles=ισοσκελές, Equilateral=ισόπλευρο, Acute=οξυγώνιο, Right=ορθογώνιο, Obtuse=αμβλυγώνιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: