Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑ


Παρατηρήστε το σχήμα και λύστε το πρόβλημα:

Στο σχήμα το Α τετράγωνο έχει περίμετρο 8 μ. Στο Β το τετράγωνο έχει περίμετρο 16 μ.
α.Βρες την περίμετρο του Γ τετραγώνου.
β.Βρες το εμβαδόν του Γ τετραγώνου.