Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009


ΤΡΙΑ τα βασικά όργανα της Ε.Ε.


Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στηρίζουν τρία σημαντικά όργανα: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (οι ευρωβουλευτές), το Συμβούλιο της ΕΕ (οι υπουργοί) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (οι επίτροποι). Το πρώτο αντιπροσωπεύει τους πολίτες, το δεύτερο τις κυβερνήσεις και το τρίτο το κοινό συμφέρον της ΕΕ. Δουλειά της Επιτροπής είναι κατά κύριο λόγο να προτείνει νόμους, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι αυτά που αποφασίζουν για την έγκριση ή όχι των νόμων αυτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η βασική συνιστώσα του δημοκρατικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελείται από μέλη που εκλέγονται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες. Δουλειά του είναι να εκφράζει τις ανησυχίες, να δηλώνει τις προτεραιότητες και να εκπροσωπεί τις πολιτικές απόψεις των ευρωπαίων πολιτών. Μαζί με το Συμβούλιο, με το οποίο θα πρέπει να πετύχει συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για την εξέταση, την τροποποίηση και την έγκριση της νομοθεσίας και του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ (βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ελέγχει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζει τις πολιτικές της ΕΕ και ξοδεύει τα χρήματα των φορολογουμένων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο των Υπουργών (ή "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης") είναι το όργανο που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνθεσή του αλλάζει ανάλογα με την ημερήσια διάταξη -άλλοτε εκπροσωπείται από τους υπουργούς Γεωργίας, άλλοτε από τους υπουργούς Οικονομίας, κ.ο.κ -πάντα όμως οι συνεδριάσεις του οργάνου γίνονται σε υπουργικό επίπεδο. Το Συμβούλιο (μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις περισσότερες περιπτώσεις) εξετάζει, εγκρίνει και τροποποιεί τη νομοθεσία της ΕΕ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η γνωστή "Κομισιόν", όπως επίσης αποκαλείται συχνά) αποτελεί την εκτελεστική εξουσία του συστήματος της ΕΕ. Είναι υπεύθυνη για την πρόταση νόμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και για την εφαρμογή των νόμων αυτών, αφού αυτοί εγκριθούν. Εφαρμόζει επίσης τις πολιτικές της ΕΕ σε καθημερινή βάση και διαχειρίζεται τα κοινοτικά προγράμματα και τις δράσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελείται από 27 μέλη -έναν επίτροπο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (εκ των οποίων συγκαταλέγεται και ο πρόεδρός της), υπεύθυνο για ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.


Διαδραστικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:ΚΛΙΚ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ(ΣΠΟΤ)