Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

ΚΥΠΡΟΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με κλικ πάνω στους χάρτες μεγεθύνονται


Το μάθημα:ΚΛΙΚ

Το μάθημα σε σταυρόλεξο:ΚΛΙΚ

Ας θυμηθούμε και την Κύπρο στο Βυζάντιο:ΚΛΙΚ