Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΚΛΙΚ

Η συμμετρία είναι γεωμετρική ιδιότητα. Ένα σχήμα ή στερεό μπορεί να απεικονιστεί με ένα ίσο σχήμα με τη βοήθεια ενός σημείου που λέγεται κέντρο συμμετρίας ή μια ευθείας που λέγεται άξονας συμμετρίας .
Δυο σχήματα λέγονται συμμετρικά ως προς μια ευθεία (άξονας συμμετρίας), όταν το καθένα αποτελείται από τα συμμετρικά σημεία του άλλου ως προς την ευθεία. Με άλλα λόγια η επιφάνεια των συμμετρικών σχημάτων χωρίζεται με τον άξονα συμμετρίας σε δύο ίσα μέρη.


Υπάρχουν σχήματα με έναν άξονα συμμετρίας και άλλα με πολλούς άξονες συμμετρίας.Δεν υπάρχουν σχόλια: