Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ-ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ,ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ


Κλίμακα είναι ο λόγος της απόστασης δυο σημείων στο χάρτη ή στο σχέδιο προς την πραγματική απόσταση των δυο αντίστοιχων σημείων.

Η σχέση αυτή γράφεται με δυο τρόπους:
1:10 ή 1/10 και λέμε ότι το σχέδιο έγινε με κλίμακα ένα προς δέκα.
Μας δηλώνει, δηλαδή, η κλίμακα πόσες φορές μικρότερη είναι η μονάδα μέτρησης των διαστάσων στο σχέδιο,από την πραγματική απόσταση.
'Ετσι, όταν η κλίμακα σ' ένα χάρτη είναι 1:1.000.000 τότε η απόσταση 1 εκατοστό(cm)στο χάρτη αντιστοιχεί σε πραγματική απόσταση 1.000.000 εκατοστά(cm) = 10.000 μέτρα(m) = 10 χιλιόμετρα(km).