Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ (1)


Πληροφορίες σεισμικής δραστηριότητας στην Ιαπωνία