Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Ακόμη και όταν δεν ζητείται η εύρεσή του η έκφραση με ποσοστό «έχει νόημα», καθώς εκφράζονται αυξομειώσεις ή διαφορές ανάμεσα σε ποσά με «οικονομικό τρόπο» (με μικρότερους αριθμούς), ώστε να είναι εύκολο να τους συγκρατήσουμε στη μνήμη και να τους ανακαλέσουμε αργότερα.


Aυτοέλεγχος