Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Στις παρακάτω  εικόνες παρουσιάζονται δραστηριότητες των Ευρωπαίων κατοίκων. Ας συζητήσουμε σε ποιες από αυτές ο άνθρωπος χρησιμοποιεί απευθείας τους πόρους της φύσης και σε ποιες επεξεργάζεται προϊόντα, τα οποία ήδη έχει παραγάγει.
Η Ευρώπη περιλαμβάνει μερικές από τις πιο ανεπτυγμένες τεχνολογικά περιοχές του πλανήτη μας. Εφαρμόζονται νέες μέθοδοι, με τις οποίες καταπολεμώνται οι ασθένειες στα ζώα και στα φυτά και αυξάνεται η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραγωγής των αγαθών και βελτιώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η παροχή υπηρεσιών.
Βίντεο:Μεταλλαγμένα(γενετικά τροποποιημένα προϊόντα)

Για την παραγωγή ορισμένων προϊόντων η τεχνολογία παρεμβαίνει και δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Τέτοια προϊόντα είναι τα μεταλλαγμένα. Ας συζητήσουμε μαζί για τα προϊόντα αυτά. Ας προβληματιστούμε για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία τους.


  • To DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών και περιέχει τις γενετικές πληροφορίες σε συγκεκριμένα τμήματά του,τα γονίδια.


1.Πρωτογενής τομέας παραγωγής προϊόντων

Οι άνθρωποι από την εμφάνιση τους ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια της γης, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Σιγά-σιγά άρχισαν να εξορύσσουν μεταλλεύματα από τη γη, όπως σίδηρο και χαλκό, για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να κόβουν ξύλα (υλοτομία) για θέρμανση και κατασκευή διαφόρων αντικειμένων.2.Δευτερογενής τομέας παραγωγής προϊόντων

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανεπτυγμένες βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Επεξεργάζονται προϊόντα του πρωτογενούς τομέα και παράγουν ή κατασκευάζουν νέα προϊόντα (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, κοσμήματα, υφάσματα κ.λπ.) χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από τη γη ή προϊόντα που προμηθεύονται από άλλες μεταποιητικές μονάδες. Δηλαδή παράγουν προϊόντα του δευτερογενούς τομέα.  


3.Τριτογενής τομέας παραγωγής προϊόντων

Το εμπόριο, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, η υγεία, η παροχή υπηρεσιών και η απαίτηση για καλύτερη ποιότητα ζωής προκάλεσαν στην Ευρώπη μεγάλη ανάπτυξη και του τριτογενούς τομέα. Σε κάθε σύγχρονη οικονομία οι δραστηριότητες του τομέα αυτού διαρκώς διευρύνονται και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.


Άρα:


Η Ευρώπη είναι από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.  Ο έντονος ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ της Ευρώπης, τη Ιαπωνίας, της Κίνας και των Η.Π.Α.  συνετέλεσε στη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης.
Γεωγραφικό γλωσσάριο

Βιομηχανία: Κλάδος της παραγωγής (του δευτερογενούς τομέα), που μετασχηματίζει τις πρώτες ύλες και τα ημικατεργασμένα υλικά σε αγαθά για κατανάλωση
Βιοτεχνία: Κλάδος της παραγωγής (του δευτερογενούς τομέα), που χρησιμοποιεί μικρότερο αριθμό εργατών από τη βιομηχανία και μηχανικά μέσα σε περιορισμένη έκταση
Υλοτομία: Κοπή των δέντρων του δάσους