Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμαΔιαδραστική κατανόηση
συλλογής και καταγραφής δεδομένων
Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα
Από τις παραπάνω δραστηριότητες διαπιστώνουμε ότι, για να καταγράψουμε δεδομένα ή πληροφορίες με σύντομο και παραστατικό τρόπο, χρησιμοποιούμε τα γραφήματα.Φτιάξε εύκολα και γρήγορα το ραβδόγραμμα

Αυτοέλεγχος: