Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Βρίσκω το μέσο όρο


• Να αναπαραστήσεις με ραβδόγραμμα την κατανομή των ζώων στην αρχική κατανομή  και στην ανακατανομή τους.Τι παρατηρείς;


Στην παραπάνω δραστηριότητα διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος δείχνει πόσα ζώα θα έχουμε σε κάθε πλευρά του βουνού, αν θελήσουμε να μοιράσουμε το σύνολο των ζώων όσο γίνεται πιο ισότιμα ανάμεσα στις πλευρές.

Ο μέσος όρος με βοηθά να κάνω συγκρίσεις,εκτιμήσεις, προβλέψεις.
Χρησιμοποίησε τη μηχανή
Διαδραστικό παιχνίδι:
Συχνότητα εμφάνισης,ενδιάμεσο,μέσος όρος(mode,median,mean)

Αυτοέλεγχος: