Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ (ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ 3)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ BΙΒΛΙΟΥ: