Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

Οι υπεύθυνοι ενός πάρκου αναψυχής για να αποφασίσουν τι είδους δραστηριότητες πρέπει να προσφέρονται στο πάρκο, ενδιαφέρονται να μάθουν τις ηλικίες των νέων που επισκέπτονται το χώρο. Κατέγραψαν λοιπόν τις ηλικίες των παιδιών (όχι των συνοδών τους) και των εφήβων που το επισκέφθηκαν κατά τις τέσσερις πρώτες μέρες της λειτουργίας του. Οι παρακάτω  καρτέλες είναι δύο από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή.
  • Πώς νομίζεις ότι συγκέντρωσαν τα στοιχεία οι υπεύθυνοι; Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί κανείς να συγκεντρώσει στοιχεία για ένα θέμα;
  •  Για ποιο λόγο νομίζεις ότι συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά;
  •  Είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά τα δεδομένα, όπως είναι;
  •  Για να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε, αρκεί να συλλέξουμε τα δεδομένα;
  1. Η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με ερωτήσεις στην είσοδο του πάρκου, ερωτηματολόγια σε κάθε παιδί που μπαίνει κ.λπ. -   Εναλλακτικοί τρόποι συλλογής δεδομένων:  στο δρόμο, τηλεφωνικά, συνεντεύξεις στα σπίτια, μέσω αλληλογραφίας κ.λπ.
  2. Tα στοιχεία μας βοηθούν να βγάζουμε συμπεράσματα.
  3. Όπως είναι τα στοιχεία έχουμε δυσκολία να βγάλουμε συμπεράσματα.
  4. Δεν αρκεί η συλλογή δεδομένων.
Πάμε να εργαστούμε:

1. Συλλέγουμε τα δεδομένα.
Άρα 1ο στάδιο:
Συλλέγουμε τα δεδομένα.
2.Στις προηγούμενες καρτέλες, κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο. Όλοι πρέπει να καταμετρηθούν. Η πρώτη εργασία ταξινόμησης είναι να γράψεις όλους τους αριθμούς σε μια σειρά από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο.
Η διάταξη αυτή δείχνει ευκολότερα τη συχνότητα με την οποία παρουσιάζεται κάθε αριθμός στο σύνολο των αριθμών.
Άρα 2ο στάδιο:
Τακτοποιούμε τα δεδομένα σε μια σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα).

Ωστόσο, πάλι δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε τα στοιχεία μεταξύ τους για να πούμε ποιας ηλικίας τα παιδιά ήταν τα περισσότερα, πόσο περισσότερα κ.λπ.
3.
Τώρα μεταφέρουμε για μία ακόμη φορά τα δεδομένα από τον πίνακα που φτιάξαμε σε έναν νέο πίνακα τον «πίνακα συχνοτήτων»


Άρα 3ο στάδιο: 
Καταμετρούμε τη συχνότητα εμφάνισης κάθε δεδομένου.

4.Κάνε το ραβδόγραμμα
Διαδραστική εφαρμογή δημιουργίας ραβδογράμματος(κλικ στην εικόνα):Άρα 4ο στάδιο:
Παρουσιάζουμε τα δεδομένα με γράφημα.

Στο ραβδόγραμμα φαίνεται πως τα παιδιά που κυρίως επισκέπτονται το πάρκο είναι ηλικίας από 11 έως 15 ετών. Άρα η απόφαση για τις δραστηριότητες που πρέπει να προσφέρονται στο πάρκο συνοψίζεται στα εξής: α) πρέπει να ενδιαφέρουν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ώστε να συνεχίσει να επισκέπτεται το πάρκο και β) πρέπει να προσφέρουμε δραστηριότητες που θα κεντρίσουν και το ενδιαφέρον των ηλικιακών ομάδων που έχουν μικρή συμμετοχή ώστε να τις προσελκύσουμε στο πάρκο

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τα αριθμητικά δεδομένα με κατάλληλη επεξεργασία μας βοηθούν να βγάζουμε συμπεράσματα, να κάνουμε προβλέψεις και να παίρνουμε αποφάσεις.