Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα δημιουργήματα των λαών μοιάζουν μεταξύ τους.(ανάγκη κατασκευής δρόμων,λιμανιών,σχολείων,εργαλείων,παιχνιδιών,αεροδρομίων κλπ.-οι άνθρωποι ταξιδεύουν,επηρεάζονται)
Τα δημιουργήματα των λαών διαφέρουν μεταξύ τους.(πολιτισμός,κλίμα,έδαφος,τεχνολογία-υλικά που υπάρχουν-ένδυση ανάλογα με κλίμα-χοροί,φαγητό,μαγειρικά σκεύη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: