Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ

Η πόλη που καταστράφηκε τελείως από τους Πέρσες ήταν η .................
Βοήθησαν τους Έλληνες της Μ. Ασίας να επαναστατήσουν: ................και.....................
Η κατάσταση για τις πόλεις της Μ. Ασίας................πολύ δύσκολη
Μέχρι εκεί έφτανε το περσικό κράτος: Α...................
Το νησάκι όπου νικήθηκε ο ελληνικός στόλος:
Μέχρι εκεί έφτασαν οι Ίωνες: Σ....................
Το περσικό κράτος ήταν χωρισμένο σε ..................
Μετά την αποτυχημένη επανάσταση, οι Έλληνες γνώρισαν ............ζυγό.
Οι διοικητές του περσικού κράτους:....................................
Και οι Αθηναίοι ήταν ...........
Προκάλεσε στην Ελλάδα η καταστροφή της Μιλήτου:...................
Η Μίλητος ήταν αποικία των ............
Η πρωτεύουσα του κράτους των Λυδών:Σ..................

Δεν υπάρχουν σχόλια: