Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ


Κοιτάμε τα δέκατα.Όταν είναι:0,1,2,3,4 παραμένει η ίδια και όταν είναι: 5,6,7,8,9, αλλάζει στην επόμενη μονάδα...Πάμε! Επιλέξτε "BEGINNER"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: