Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2007

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ


29/12/2007,ΤΟ ΒΗΜΑ

«Αναλφάβητοι» στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ουραγός η χώρα μας στη χρήση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία

Τεχνολογικά «αναλφάβητοι» είναι οι έλληνες δάσκαλοι και καθηγητές σε σύγκριση με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους. Μόλις το 36% των ελλήνων εκπαιδευτικών έχει χρησιμοποιήσει-έστω και μια φορά- τους τελευταίους 12 μήνες υπολογιστή μέσα στην τάξη, ενώ το υπόλοιπο 64% δε χρησιμοποιεί καν υπολογιστές όταν διδάσκει. Η αποστασιοποίηση των ελλήνων δασκάλων και καθηγητών από τις νέες τεχνολογίες τούς τοποθετεί στην προτελευταία θέση μεταξύ όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μόνο οι εκπαιδευτικοί από τη Λετονία εμφανίζονται με ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό (35%) από το αντίστοιχο των Ελλήνων όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή στην τάξη τον τελευταίο χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται «πίσω» από χώρες όπως η Λιθουανία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Ουγγαρία κ.ά.Οπως αποδεικνύεται από την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και Ιnternet στα σχολεία της Ευρώπης, η Ελλάδα «φιγουράρει» στις τελευταίες θέσεις για μια σειρά δείκτες που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός πως τα ελληνικά σχολεία είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές και Ιnternet, η αξιοποίηση και η χρήση τους παραμένουν στάσιμες. Ειδικότερα, μόλις το 13% των ελληνικών σχολείων διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση (γρήγορο Ιnternet), με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 25 χωρώνμελών της ΕΕ και να υπολείπεται κατά πολύ της προτελευταίας Πολωνίας, όπου το 28% των σχολείων διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο Ιnternet! Οπως επισημαίνουν οι ερευνητές, όσοι έλληνες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στην τάξη Η/Υ τούς αξιοποιούν όσο και οι ευρωπαίοι συναδέλφοί τους. Ωστόσο ένα υψηλό ποσοστό (64%) δεν τους χρησιμοποιεί καθόλου. Οι εκπαιδευτικοί επικαλούνται τρία εμπόδια για την απουσία υπολογιστών στις αίθουσες κατά την ώρα της διαδασκαλίας. Το 50% υποστηρίζει ότι οι Η/Υ είναι ελάχιστοι και άρα ανεπαρκείς, το 32% εκφράζει την άποψη ότι δεν έχει επιμορφωθεί όσο θα έπρεπε ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών και το 22% επισημαίνει ότι το μάθημα που διδάσκει δεν μπορεί να διδαχθεί μέσω υπολογιστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 32% του συνόλου των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο εξοπλισμός των σχολείων σε νέες τεχνολογίες δεν είναι επαρκής. Παρ΄ ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν χρησιμοποιούν όσο θα έπρεπε τους Η/Υ, στη συντριπτική τους πλειονότητα αναγνωρίζουν ότι η χρήση τους προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στη διδακτική διαδικασία. Μόνο ένα 2% δεν έχει πεισθεί ότι χρειάζονται πραγματικά οι υπολογιστές στην τάξη. Λιγότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές Γυμνασίου. Το 65% των δασκάλων και το 66% των καθηγητών Γυμνασίου δηλώνουν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους καθηγητές Λυκείου είναι 62% και για τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης 37%, με πανευρωπαϊκό μέσο όρο το 42%. Η ανεπάρκεια στον εξοπλισμό των σχολείων σε νέες τεχνολογίες την οποία επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, στα ελληνικά σχολεία αντιστοιχούν επτά υπολογιστές ανά 100 μαθητές όταν ο μέσος όρος των χωρών-μελών της ΕΕ είναι 12 υπολογιστές ανά 100 μαθητές. Σίγουρα η χώρα μας έχει να επιδείξει μια μικρή πρόοδο, καθώς το 2001 αντιστοιχούσαν πέντε υπολογιστές ανά 100 μαθητές, έχει όμως πολύ δρόμο να διανύσει ακόμη ώσπου να φθάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 12 Η/Υ ανά 100 μαθητές.


Δεν υπάρχουν σχόλια: