Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

ΟΡΕΙΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Τα ορεινά οικοσυστήματα καταλαμβάνουν το ένα πέμπτο (1/5) της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη και φιλοξενούν το ένα δέκατο (1/10) του πληθυσμού της ανθρωπότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι ορεινοί όγκοι, τα δάση, τα αλπικά λιβάδια, οι βραχώδεις σχηματισμοί, καθώς και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που έχουν προσαρμοστεί και ζουν σε αυτά.Στην Ευρώπη τα ορεινά οικοσυστήματα καλύπτουν το 30% της χερσαίας έκτασης,ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 60%. Οι ορεινοί όγκοι και τα δάση συγκρατούν ποσότητες νερού, που καλύπτουν τις ανάγκες του μισού πληθυσμού της γης.Στην Ελλάδα, μόνο η οροσειρά της Πίνδου τροφοδοτεί με νερό τα δύο τρίτα (2/3) του ελληνικού πληθυσμού. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, με ήπιες μορφές χρήσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους, διαφύλαξαν επί αιώνες τις συνθήκες δυναμικής ισορροπίας των ορεινών οικοσυστημάτων.Τα τελευταία χρόνια όμως, οι συνθήκες έχουν δραματικά αλλάξει και ένα από τα σημαντικότερα και πιο ευάλωτα στοιχεία των ορεινών οικοσυστημάτων, το δάσος, απειλείται άμεσα με υποβάθμιση και καταστροφή : πυρκαγιές, υπερβόσκηση, υπερεκμετάλλευση, μεγάλα τεχνικά έργα χωρίς περιβαλλοντικό σχεδιασμό είναι μερικά από τα βασικά αίτια.
Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων ορθολογικής χρήσης των πολύτιμων φυσικών πόρων που περικλείουν τα ορεινά οικοσυστήματα. Η διατήρηση των απειλούμενων δασόβιων ειδών πανίδας(όπως αρκούδα, λύκος)και χλωρίδας, που αποτελούν ταυτόχρονα και δείκτες της καλής λειτουργίας του δασικού οικοσυστήματος, συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: