Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ EMAIL...


Ποιος είναι ο δεκαδικός αριθμός;

A.
1:
Δύο και έξι δέκατα


2:
Εννέα δέκατα


3:
Τρία και ένα δέκατο


4:
Πέντε δέκατα


5:
Έξι δέκατα


6:
Ένα δέκατο


7:
Ένα και δύο δέκατα


8:
Τρία και πέντε δέκατα


9:
Ένα και έξι δέκατα


10:
Δύο και πέντε δέκατα

B.
1:
Εξήντα έξι εκατοστά


2:
Είκοσι δύο εκατοστά


3:
Εβδομήντα εννέα εκατοστά


4:
Δεκατρία εκατοστά


5:
Δεκαπέντε εκατοστά


6:
Δύο εκατοστά

7:
Εβδομήντα οκτώ εκατοστά

8:
Είκοσι εννέα εκατοστά


9:
Ογδόντα επτά εκατοστά


10:
Σαράντα ένα εκατοστά


Δεν υπάρχουν σχόλια: