Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Διάβασε εδώ και απάντησε...


  • Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονταν οι κάτοικοι της Αθήνας;

  • Ποιοι θεωρούνταν Αθηναίοι πολίτες και σε τι διέφεραν απ' τους υπόλοιπους;

  • Τι γνωρίζετε για τη ζωή των δούλων στην Αθήνα;

  • Τι ξέρετε για τους μέτοικους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: