Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ EMAIL


Δε θέλω να πάω φοβάμ...., το παιδί ήταν αν....πόμονο, η μητέρα τον ξαναρώτ...σε, τελικά επισκ΄.....ασαν το δόντι, κάποιοι μοχθηρ΄... στρατι΄...τες, σκαρφάλ...σαν στα τ΄....χη, ο τ΄....χος είναι χάλια, όλα διαλύθ...καν,ξαφν...κά ακούω μια φ...νή, τότε ο φρουρός ξύπν....σε, ...πήρχε ένα κάστρο, όταν τα είδε φοβήθ...κε, εκεί τελ΄......νει η ιστορία...

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: