Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ EMAIL


ίσα δικαι΄...ματα, ΄...ρθαν να μ΄...νουν, οι δέκα στρατ...γοί, η ε....λησία του δήμου,το φόρο τον πλ΄....ρωναν, για να λ΄...σουν διάφορα ζ....τ΄...ματα, έδ...ναν φόρους, τους πολ΄...τες της Αθήνας,που έπ....ρναν τις μεγάλες αποφάσ.....ς, είχε την π....ο μεγάλη δύναμη, π......ς είναι;

Δεν υπάρχουν σχόλια: