Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ EMAIL...


1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω λέξεις και να βάλεις τόνους όπου χρειάζεται.
ελ__όλαδο

ξεν΄__νας
ελ__οχρωματιστής
λαδ__νω
λαδ__ρό
Μαραθ__νας
Στρυμ__ονας
αμπελ__νας
στρατ__νας
κηδεμ__νας
ελαι__νας
λαδ__μπογιά
αχυρ'__νας
λαδ__κό

Δεν υπάρχουν σχόλια: